dimecres, 23 d’octubre de 2013

Vaga d'Educació

Benvolgudes famílies,

El proper dijous, 24 d’octubre de 2013, els principals sindicats educatius han convocat una jornada de vaga general educativa a tot l’Estat. La convocatòria d’aquesta vaga s’emmarca en el procés de lluita contra l’aprovació d’una nova llei educativa per part del Govern Espanyol, la LOMCE, i contra les polítiques de retallades dels pressupostos educatius dels governs català i espanyol, que empitjoren l’atenció educativa que reben els nostres joves i infants, el futur de la nostra societat.
La LOMCE afectarà als vostres fills i filles perquè:
·        Vol dividir l’alumnat a una edat molt precoç perquè parteix de la idea que les persones no poden millorar mitjançant l’educació i que no tothom pot tenir els mateixos “talents”
·        Vol limitar l’ensenyament d’algunes àrees: les arts i la tecnologia són les matèries que perden més pes i la llengua catalana deixa de ser troncal.
·        Vol uniformar els coneixements mitjançant exàmens idèntics i simultanis que podran filtrar el nombre d’alumnes que van a batxillerat i a la universitat.
·        Permetrà que els centres seleccionin alumnes en funció de la nota o d’altres motius, en lloc que les famílies seleccionin els centres.
·        Les famílies, l’alumnat i els municipis deixaran de tenir pes en les decisions del centre, ja que els consells escolars deixen de ser òrgans de govern.
·        Es podrà separar l’alumnat en funció de la seva llengua. S’esquerda el model d’immersió lingüística que des de fa més de 30 anys s’aplica amb èxit a Catalunya.
Per aquest motius, demanem la vostra implicació en aquesta lluita, que també és la vostra. Les persones que treballem en aquest centre sacrificarem part del nostre salari i us demanem la vostra col·laboració evitant portar l’alumnat al centre i participant en les manifestacions que es convoquin.

Al col·legi Immaculada Concepció Lloret, segons la normativa actual, hi haurà uns serveis mínims, amb menjador, que garantiran la seguretat i l’atenció de l’alumnat que sigui present al centre, malgrat que no es podrà garantir l’atenció lectiva normal.