dissabte, 25 de febrer de 2017

PORTES OBERTES

BENVINGUTS !!!

El 3 de març de 2017 a les 15:15 hs.
INFORMACIÓ I VISITA A LES INSTAL·LACIONS
DEL CENTRE